• Follow us on
  • rss

Politica de cookie-uri

Acest website utilizeaz? Google Analytics, un serviciu de analiz? web al companiei Google Inc. (Google).

Google Analytics utilizeaz? a?a-numitele fi?iere cookie, fi?iere-text care se salveaz? pe computerul t?u ?i fac posibil? o analiz? a utiliz?rii de c?tre tine a website-ului. Informa?iile ob?inute cu ajutorul fi?ierelor cookie cu privire la utilizarea de c?tre tine a acestui website (inclusiv adresa dvs. IP) sunt transmise unui server Google în S.U.A. ?i salvate pe acel server.

Google va utiliza aceste informa?ii pentru a valorifica utilizarea website-ului de c?tre tine, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activit??ile website-ului ?i pentru prestarea altor servicii în leg?tur? cu utilizarea website-ului ?i a internetului. De asemenea, Google va putea transmite unor ter?e p?r?i aceste informa?ii, dac? acest lucru este prev?zut de lege sau dac? p?r?ile ter?e prelucreaz? aceste date pentru Google. Google nu va pune în leg?tur? în niciun caz IP-ul t?u cu alte date de?inute de Google.

Po?i bloca instalarea fi?ierelor cookie printr-o anumit? setare a browser-ului; te avertiz?m totu?i c?, în acest caz, nu vei putea utiliza pe deplin toate func?iile acestui website.

Prin utilizarea acestui website, declari c? e?ti de acord cu prelucrarea de c?tre Google a datelor culese cu privire la tine ?i activitatea ta, în modul descris anterior ?i în scopul numit anterior.

 
 

Scroll to Top